Welk afval kunnen wij scheiden?

In het algemeen belang in de vorm van het milieu, en bovendien voor een gezondere economie, is het bevorderlijk om ons afval zo goed mogelijk te scheiden. Hoe makkelijker spullen gerecycled kunnen worden, hoe beter het over het algemeen is. In Nederland zijn er intussen al een redelijk aantal mogelijkheden om gemakkelijk jouw afval te scheiden. Zo maken wij onderscheid gemaakt tussen een zestal categorieën afval. Deze categorieën zijn Groente-, Fruit en Tuinafval, klein chemisch afval, papier, glas, plastic en restafval. Voor het grootste gedeelte van ons afval is het vanzelfsprekend in welke categorie het valt, maar dat is niet altijd het geval. Daarom hier een kort overzicht van wat er wel in niet in de verschillende afvalbakken thuishoort.

GFT

Groente-, Fruit- en Tuinafval omvat eigenlijk al het organische materiaal. Vaak wordt hier mest of iets gelijkaardigs van gemaakt. Je moet hierbij denken aan resten van maaltijden, en resten van de ingrediënten. Afval uit de tuin zoals gras en bloemen horen hier ook thuis. Als de kattenbakkorrels een milieukeur hebben dan mogen ze ook in de groene of bruine bak, afhangend van waar je woont.

Klein chemisch afval

Deze categorie, ook wel KCA genoemd, bevat afval van normale dagelijkse producten die een schadelijk bestanddeel heeft met een chemische compositie. Denk hierbij aan batterijen, lampen, verf, thermometers, verschillende soorten zuur en oliën. Ook brandbare stoffen horen hier in principe thuis. Bijna alles wat je in een normaal huishouden kan vinden waarvan je denkt dat je het beter buiten bereik van kinderen kan houden vanwege chemische bestanddelen kan je bij het KCA-afval kwijt.

Oud papier

Hier wordt nog regelmatig een fout begaan. Er zijn verschillende soorten afval die wel van papier gemaakt zijn, maar toch niet geschikt zijn voor recycling tot nieuw papier. Deze soorten papier bevatten vaak bestanddelen zoals plastic die het erg moeilijk maken om te recyclen. Denk hierbij aan dingen zoals behang, toiletpapier, foto's en andere bewerkte papieren. Deze producten horen thuis bij het restafval.

Glas

In principe mag al het doorzichtige glas dat gebruikt is voor levensmiddelen, dranken of cosmetica in de glasbak. Er zijn ook een aantal soorten glas die er juist niet in thuis horen, om verschillende redenen. Lampen bevatten altijd een bepaald gas, en deze moeten dus bij het KCA-afval. Glazen om uit te drinken, in te koken, of glas met een kleur anders dan groen en bruin mag niet in de glasbak. Medicijnflesjes moeten ook terug naar de apotheek.

Plastic

Plastic dat je in de plastic afvalbak volgt ongeveer dezelfde richtlijnen als dat van de glasbak. Verpakkingen, tasjes en bakjes mogen gewoon bij het plastic, mits er niet ook andere materialen gebruikt zijn, zoals aluminium. Ook plastic dat gebruikt is om medicijnen of chemische bestanddelen te verpakken moet juist weer bij het KCA-afval. 

Uiteraard moet de rest bij het restafval. Ook als bedrijf kan je makkelijk meedoen met al dat gerecycle. Naast de gebruikelijke restafvalcontainer kan je ook MKB-afvalbakken huren voor andere soorten afval!